จากการสำรวจของ Empty Pack Survey ในเดือนตุลาคม 2560 โดย Nielsen Research House ประเภทหลัก ๆ ของบุหรี่ที่ไม่ใช่ของในประเทศหรือบุหรี่ที่ไม่ต้องเสียภาษีที่พบในประเทศไทย ได้แก่ บุหรี่ที่ระบุว่าเป็นร้านปลอดภาษีและสำหรับตลาดที่ไม่ระบุรายละเอียด “นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าการลักลอบนำเข้าบุหรี่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เพียง แต่จากวงแหวนที่ผิดกฎหมายเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่นำเข้าบุหรี่เกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับปลอดบุหรี่” นายพงศธรกล่าว เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปราบปรามและควบคุมที่บริเวณชายแดนและสนามบินนานาชาติทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดแรกในการสกัดกั้นก่อนที่บุหรี่ผิดกฎหมายจะเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย