องค์การอนามัยโลก แนะนำว่า ในคนธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่ ควรกินโซเดียมไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม หรือหมายถึง เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารไม่เกิน 1 ช้อนชา

ผู้สูงอายุและคนไข้ความดันโลหิตสูง ควรกินโซเดียมน้อยกว่าคนธรรมดา คือไม่เกินวันละ 1,500 มิลลิกรัม ก็คือ เกลือประมาณสามในสี่ส่วนช้อนชา (3/4 ช้อนชา) เป็นต้น

เกลือ 1 ช้อนชา = โซเดียม 2,000 มิลลิกรัม
ผงชูรส 1 ช้อนชา = โซเดียม 610 มิลลิกรัม
น้ำปลา 1 ช้อนชา = โซเดียม 500 มิลลิกรัม
ปลาร้า 1 ช้อนชา = โซเดียม 500 มิลลิกรัม
กะปิ 1 ช้อนชา = โซเดียม 400 – 500 มิลลิกรัม
ซุปก้อน 1 ก้อน = โซเดียม 1,760 มิลลิกรัม
คนธรรมดากินเกลือได้ไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา (2,000 มิลลิกรัม) ส่วนผู้สูงอายุ คนไข้เบาหวาน ความดันสูง ควรลดเกลือเหลือเพียง สามส่วนสี่ช้อนชา (ไม่เกินวันละ 1,500 มิลลิกรัม)

*ช้อนชา หมายถึง ช้อนที่มีขนาดเล็กกว่าช้อนกินข้าว ใช้คนชาหรือกาแฟ หรือช้อนยาน้ำของเด็ก