นายกรัฐมนตรีประเทศซามัว ประกาศว่าจะปิดสำนักงานของรัฐทุกแห่ง เนื่องจากประเทศกำลังเจอโรคหัดระบาดอย่างรุนแรง รัฐบาลซามัวยังให้พนักงานรัฐมาช่วยกันต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ด้วย หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ไปแล้วถึง 53 คน ซึ่ง 48 คนจากทั้งหมด เป็นเด็กอายุไม่เกิน 4 ปีรัฐบาลซามัวเผยอีกว่า การระบาดครั้งนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด 3,728 ราย

สาเหตุเกิดจากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับวัคซีนการปิดสำนักงานรัฐไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ แต่เป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วโลกเมื่อเกิดการระบาดของโรคหัด เพื่อช่วยลดการติดต่อกัน โรคหัดกลับมาระบาดมากอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในทวีปอเมริกา ยุโรป และประเทศที่มีรายได้ต่ำในเอเชียและแอฟริกา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายคนเข้าไม่ถึงวัคซีน ขณะที่บางคนปฏิเสธการรับวัคซีนเพราะเชื่อว่าไม่ถูกตามหลักความเชื่อของตัวเอง