ทางการเมืองคาโกชิมะ ตอนปลายสุดค่อนไปทางตะวันตกของเกาะคิวชู ทางใต้ของญี่ปุ่น สั่งอพยพประชาชนเกือบ 600,000 คน ไปยังศูนย์อพยพและที่ปลอดภัย เนื่องจากฝนตกหนักเสี่ยงทำให้เกิดดินถล่มและอันตราย

บรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่น หรือเอ็นเอชเค (NHK) รายงานว่า ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาตอนปลายของเกาะคิวชูมีฝนตกแล้ว 900 มิลลิเมตร หรือราว 35.4 นิ้ว ขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นพยากรณ์ว่า จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ เดือนกรกฎาคมปีก่อนญี่ปุ่นเกิดฝนตกหนักยาวนาน เป็นเหตุให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 คน