ม้าป่ามองโกลซึ่งเป็นสายพันธุ์หายากเกิดใหม่ทั้งหมด 47 ตัวในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนตัวเลขดังกล่าวนับเป็นสถิติลูกม้าเกิดใหม่ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ม้าป่าเปรวาสกีได้รับการตั้งชื่อตามผู้คนพบชาวรัสเซีย เป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทุ่งหญ้าทะเลทรายแห่งเอเชียกลาง ปัจจุบันสายพันธุ์ดังกล่าวเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

และเป็นม้าป่าเพียงสายพันธุ์เดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้หม่าซินผิงผู้อำนวยการศูนย์เพาะเลี้ยงและวิจัยม้าป่าซินเจียงระบุว่าลูกม้าเกิดใหม่ทั้ง 47 ตัวเกิดในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติข่าลาม่ายหลี่ ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยหลักของม้าป่าในแอ่งจุงการ์ทางตอนเหนือของซินเจียง โดยในจำนวนดังกล่าวมี 7 ตัวเพาะเลี้ยงดูแบบปิด อีก 10 ตัวเลี้ยงแบบกึ่งปิดกึ่งธรรมชาติ และอีก 30 ตัวอยู่ในธรรมชาติปัจจุบันม้าเปรวาสกีมีจำนวนราว 2,000 ตัวบนโลก อย่างไรก็ดี ม้าสายพันธุ์หายากนี้เคยสูญพันธุ์ไปจากซินเจียงเนื่องจากการล่าสัตว์อย่างโหดร้ายในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ก่อนที่ต่อมาจีนจะเริ่มโครงการเพาะเลี้ยงในปี 1986 โดยใช้ม้า 24 ตัวที่นำกลับมาจากสหราชอาณาจักรและเยอรมนีเพื่อฟื้นฟูจำนวนประชากรใหม่อีกครั้ง