อัลกอริทึมลึกการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสามารถวิเคราะห์หลายประเภทของข้อมูลจีโนมจากเนื้องอกในลำไส้ใหญ่สำหรับการจำแนกประเภทที่ถูกต้องมากขึ้นเนื้องอกในลำไส้ใหญ่นั้นมีความหลากหลายในวิธีการพัฒนาของพวกเขาต้องการยาที่แตกต่างกันและมีอัตราการรอดชีวิตที่แตกต่างกันมาก บ่อยครั้งที่พวกมันถูกจำแนกออกเป็นชนิดย่อยตามการวิเคราะห์

ระดับการแสดงออกของยีนโรคนั้นซับซ้อนกว่ายีนเพียงยีนเดียวเพื่อชื่นชมความซับซ้อนเราต้องใช้การเรียนรู้ของเครื่องบางอย่างเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมดเพื่อดูคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสารพันธุกรรมรวมถึงการแสดงออกของยีนการกลายพันธุ์ของจุดเดียวและการคัดลอกหมายเลขดีเอ็นเอ การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรภายใต้การดูแลมักจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากมนุษย์ในการติดฉลากข้อมูลแล้วฝึกอัลกอริทึมในการทำนายฉลาก