เกาหลีใต้เร่งหามาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ หลังจากเกาหลีเหนือยืนยันว่าพบการแพร่ระบาดในฟาร์มแห่งหนึ่งใกล้พรมแดนติดต่อกับจีน

กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ระบุว่า เกาหลีเหนือได้รายงานไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่า มีสุกรในฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดชากังตายเพราะโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน จำนวน 77 ตัวจากทั้งหมด 99 ตัว และถูกกำจัดไปอีก 22 ตัว เกาหลีเหนือพบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว หลังจากมีรายงานพบการระบาดในฟาร์มของจีนเมื่อหลายเดือนก่อน ซึ่งมีสุกรถูกกำจัดไปกว่า 1 ล้านตัว และยังพบการแพร่ระบาดไปถึงเวียดนาม กัมพูชา และมองโกเลียด้วย โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่สำหรับสุกรเป็นโรคระบาดและอันตรายร้ายแรง ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้กล่าวว่า จะใช้มาตรการกักกันและตรวจเลือดต่อฟาร์มสุกร 350 แห่งที่อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างสองเกาหลี นอกจากนี้ ยังจะมีการติดตั้งรั้วเพื่อป้องกันสุกรติดเชื้อเดินเข้าออกจากเกาหลีเหนือ ด้านโฆษกหญิงกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้กล่าวว่า เกาหลีใต้จะหารือเรื่องนี้กับเกาหลีเหนือที่สำนักงานประสานการติดต่อและหาทางช่วยเหลือเกาหลีเหนือควบคุมการแพร่ระบาด