health news

การขาดการนอนหลับและการหยุดชะงักของจังหวะ

การศึกษาของฟินแลนด์ที่ตีพิมพ์ในวารสารSLEEPแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของยีน เชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ทีมวิจัยเดียวกันได้แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเดียวกันนี้จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงการทำงานในหมู่ประชากรวัยทำงาน โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำที่ทำให้สมองเสื่อมลง

Read More

อาการชักเนื่องจากยาเสพติด

“หนูหนุ่มตอบได้ดีมากกับสารยับยั้ง เราพบว่าสัตว์บางตัวมีอาการชักลดลงโดยเฉลี่ย 50% นอกจากนี้สัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่ยังไม่รู้สึกไวต่ออาการชักเนื่องจากยาเสพติด” เป็นยาที่ใช้รักษาโรคทางภูมิคุ้มกันอัตโนมัติจำนวนมากและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระหว่างตั้งครรภ์หากจำเป็น จุดสูงสุดของการจำลองแบบของไวรัสในสมองมีความเกี่ยวข้องกับโมเลกุลที่อุดมสมบูรณ์

Read More

ประเทศจีนมีประชากรโรคเบาหวานมากที่สุดในโลก

วันนี้เราเคยถูกนำมาใช้ในประเทศจีนเป็นดินแดนแห่งแรกคือ “ที่ใหญ่ที่สุด” และ “ที่สูงที่สุด” อย่างไรก็ตามคำเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีค่าควรแก่การสรรเสริญ ประเทศจีนมีประชากรโรคเบาหวานมากที่สุดในโลก (114 ล้านคน) ตามผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน (JAMA) ที่น่าตกใจมากยิ่งขึ้นคือความชุกของโรคเบาหวานของจีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 ใน พ.ศ. 2523 เป็นร้อยละ 11.6

Read More

เตือน! “อย่าเป็นเหยื่อ” ซื้อขายใบวุฒินวด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการนวดโดยไม่ต้องผ่านการเรียนจริง และอ้างว่าใช้ขึ้นทะเบียนกับกรมสบส.ได้ ถือเป็นการหลอกลวง อย่าตกเป็นเหยื่อเสียเงินฟรี ทั้งยังถูกลงดาบทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

Read More